Skip to main content

Piotr Wroński - spotkanie autorskie

Spotkanie Krakowskiego Klubu Wtorkowego w Pubie Róg Brackiej i Reformackiej, ul. Reformacka 3 we wtorek, 17 maja 2016 r.
Spotkanie autorskie z Piotrem Wrońskim autorem książek „Spisek założycielski” i „Weryfikacja”, byłym oficerem wywiadu i kontrwywiadu Służby Bezpieczeństwa, zajmującym się zwalczaniem dywersji ideologicznej oraz kontrolą nad organizacjami podziemia solidarnościowego w kraju i za granicą.
Spotkanie prowadził Adam Kalita.