Skip to main content

Józef Pilch - wojewoda małopolski

Spotkanie Krakowskiego Klubu Wtorkowego w Pubie Róg Brackiej i Reformackiej, ul. Reformacka 3 we wtorek, 27 września 2016 r.
Gościem Klubu był Józef Pilch (w latach 2006-2015 radny Miasta Krakowa, 2009–2010 przewodniczący Rady tamże, od 2015 wojewoda małopolski). Spotkanie prowadził Adam Kalita.