Skip to main content

"Czas nielegałów czyli krótki kurs kontrwywiadu dla amatorów"

Spotkanie premierowe wokół książki "Czas nielegałów czyli krótki kurs kontrwywiadu dla amatorów", które odbyło się 6 września.
Udział wzięli: płk Piotr Wroński, Przemysław Wojciechowski i Witold Bagieński, Wydarzenie poprowadził redaktor Cezary Gmyz.
Relacja portal Blogpress.pl