Skip to main content

Ks. Ćwiek o dowodach na Zmartwychwstanie Chrystusa!

Gościem Tematu Dnia był ks. Przemysław Ćwiek, wychowawca w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, który w rozmowie z Piotrem Otrębskim odniósł się do tego, czy istnieją dowody na to, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu i Zmartwychwstał. 

Poproszony o komentarz do badania TNS z 2013 roku, z którego wynika, że tylko 81 procent Polaków wierzy w Boga (a ponad 95 deklaruje katolicyzm, co oznacza, że mamy ponad dziesięć procent katolickich ateistów), 48 procent wierzy w śmierć na Krzyżu Chrystusa, a 47 w Zmartwychwstanie, mówił: 

- Obraz spójny to wiara w Chrystusa Zmartwychwstałego. Jeżeli chodzi o badania, to warto się zapytać, na ile respondenci rozumieją pytania – podkreślał ks. Ćwiek

- Wszystko zależy od tego, jakie znaczenie przyjmiemy do terminu, kategorii „dowód”. Mamy szereg argumentów, nie tylko Tradycja Kościoła, ale także źródła poza chrześcijańskie. Najpełniejszy opis tego, jak wyglądała Męka Chrystusa i ostatnie chwile, mamy w Piśmie Świętym – zaznaczył duchowny

Zdaniem ks. Przemysława Ćwieka, „krytyka historyczna jest cały czas zaawansowana”.

- Niewielu jest historyków, którzy negowaliby historyczność samego Jezusa Chrystusa. (…) Nie sposób jest udowodnić zmartwychwstania. Pierwsi chrześcijanie nie kładli akcentu na racjonalne dowodzenie, oni świadczyli o zmartwychwstaniu, przedstawiali argumenty ze swojego doświadczenia – mówił

- Gdyby nie było zmartwychwstania, to byłaby jedna wielka iluzja – dodawał

- Słowa Jezusa, nawet jeśli są czasami traktowane również symbolicznie, to mają praktyczne odniesienie. Jezus bardzo konkretnie zapowiada swoje zmartwychwstanie – stwierdził ks. Ćwiek 

Temat Dnia to program ukazujący się codziennie od poniedziałku do piątku. O najważniejszych sprawach publicznych rozmawiamy z ludźmi, którzy decydują o ich biegu. Zobacz pozostałe odcinki na https://www.salvetv.pl/multimedia/tem....

Salve TV www.salvetv.pl to nowa chrześcijańska telewizja internetowa. Główną ideą Salve TV jest emisja programów informacyjnych, rozrywkowych i edukacyjnych - przyjemnych w formie i wartościowych w treści.

Dziękujemy za oglądanie naszej stacji!

Jeśli chcesz dobrze orientować się w tematach elektryzujących opinię publiczną lub szukasz rozrywki na poziomie subskrybuj nasz kanał:http://www.youtube.com/c/SalveTVpl