Skip to main content

Premier B. Szydło w sejmowej debacie nad wnioskiem PO o wotum nieufności wobec M. Błaszczaka zaorała opozycję