NIEZALEŻNA TELEWIZJA DRUGIEGO OBIEGU - Platforma Wideo Gazety Polskiej

Jan Pietrzak - Żeby Polska była Polską

Kanał YouTube: TVSolidarnosc

Koncert z okazji 35-lecia NSZZ Solidarność "My Naród"
Gdańsk, 29 sierpnia 2015 r.