Skip to main content

Ryszard Czarnecki: "Stanowisko Polski nie zmieni się. Rząd RP nie chce przyjmować ludzi spoza Europy"


Koncepcja przymusowej relokacji upadła, zastąpiła ją dobrowolność, ale kraje UE będą namawiane, by w ramach europejskiej solidarności przyjmować uchodźców. Jednak, jak zaznaczał Ryszard Czarnecki goszcząc w radiowej Jedynce, mimo to w tej kwestii pojawiły się już pierwsze naciski.