Skip to main content

O pierwszeństwie Ojczyzny - piękne wystąpienie prof. Andrzeja Nowaka

Polska Wielki Projekt 2012 - prof. A. Nowak i prof. A. Zybertowicz