Skip to main content

Tęczyńscy Janusza Kurtyki

Spotkanie Krakowskiego Klubu Wtorkowego w Pubie Róg Brackiej i Reformackiej, ul. Reformacka 3 we wtorek, 19 grudnia 2017 r. „Tęczyńscy Janusza Kurtyki”.

Gośćmi Klubu byli dr Zuzanna Kurtyka (pulmonolog, pediatra w Szpitalu Dziecięcym w Krakowie), dr Andrzej Marzec (mediewista w Instytucie Historii UJ) i dr Władysław Bukowski (mediewista w PAU).
Spotkanie prowadził Adam Kalita.