Skip to main content

Prezentacja Konstytucji Dla Nauki


Podsumowanie konsultacyjnego etapu prac nad ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.