Skip to main content

STOP dyskryminacji TV TRWAM

Zobacz jaka jest skala poparcia dla TV TRWAM. Nie bądź obojętny. Twoja aktywność też jest potrzebne. 25 maja przed Sądem Administracyjnym w Warszawie odbędzie się rozprawa dotycząca nieprzyznania Telewizji TRWAM koncesji na nadawanie na multipleksie.