Skip to main content

Jedwabne Świadek Historii - wywiad z naocznym świadkiem zbrodni niemieckiej w Jedwabnem

Hieronima Wilczewska - Jeden z dwóch wywiadów z naocznymi świadkami zbrodni niemieckiej w Jedwabnem, do których dotarła TV Niezależna Polonia. Telewizja Niezależna Polonia dotarła do żyjącego, naocznego świadka niemie