Skip to main content

Kalwaria. Dróżki Męki i Chwały

Znajdująca się w Kalwarii Zebrzydowskiej bazylika ze znajdującym się w niej cudownym obrazem Matki Bożej, wraz z okalającymi ją Dróżkami, tworzą niepowtarzalne miejsce do kontemplacji Męki naszego Pana, Jezusa Chrystusa i współuczestniczenia w boleści Jego Matki.