Skip to main content

Senator Marek Pęk na spotkaniu z mieszkańcami dzielnicy Podgórze w Krakowie.

27 kwietnia 2018 r. w Krakowie senator Marek Pęk spotkał się z radnymi dzielnicy Podgórze,oraz jej mieszkańcami.Próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie:"Jak na tle obecnych przemian wypada ochrona i rewitalizacja terenów zielonych, rozwój miejsc sportu i rekreacji czy ośrodków kultury ?"