Przejdź do treści

Wystąpienie Prezydenta RP podczas Debaty Wysokiego Szczebla Rady Bezpieczeństwa ONZ [ENG/PL]


"Wzmacnianie i Promowanie Prawa Międzynarodowego w Kontekście Utrzymania Międzynarodowego Pokoju i Bezpieczeństwa" / "Strengthening and Promoting International Law Within the Context of the Maintenance of International Peace and Security"