Skip to main content

Wystąpienie Prezydenta RP na konferencji „Polska i Niemcy w Europie”


Przed stu laty spełniło się życzenie wypowiedziane przez Józefa Piłsudskiego, jednego z Ojców Niepodległości Rzeczpospolitej: „Chcemy Polski Niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich” - mówił Prezydent.