Skip to main content

Lewe faktury i podrobione dokumenty - afera kierownictwa Związku Polaków na Litwie

W czwartek w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie dobyła się konferencja prasowa zorganizowana przez "Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie". W jej trakcie ujawniono materiały i dokumenty dowodzące poważnych naruszeń prawa przez zarząd Związku Polaków na Litwie. Prezes fundacji PPnW Mikołaj Falkowski przedstawił zastrzeżenia dotyczące działalności prezesa Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie Michała Mackiewicza. Sprawa dotyczy niewłaściwego wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznawanych na działalność związku. Zastrzeżenia dotyczą rozliczenia środków, jakie Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie przekazała Związkowi Polaków na Litwie, na druk tygodnika "Nasza Gazeta". Zakwestionowanych zostało ponad 120 faktur, a łączna wartość niewykorzystanych środków zgodnie z umową to 127 000. Zarząd "Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie" złożył zawiadomienie do prokuratury.