Skip to main content

"O Polsce przy Krzyżu". Kraków 10 czerwca 2018r.

W dniu 10 każdego miesiąca spotkania modlitewne w przy Krzyżu Narodowej Pamięci-zwanym również Krzyżem Katyńskim-prowadzi b.działacz opozycji niepodległościowej,b.członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Jacek Smagowicz.Relacja TV-Stefan Budziaszek.