Skip to main content

Wojsko Polskie maszeruje i śpiewa

Filmik przedstawia kompilacje przemarszy polskich żołnierzy oraz ich śpiew wojskowych piosenek podczas dni NATO w Łodzi!