Skip to main content

Ewa Stankiewicz pyta - Antoni Macierewicz odpowiada

Jak Antoni Macierewicz ocenia bezpieczeństwo podczas EURO?...
Ewa Stankiewicz rozmawia z Antonim Macierewiczem.