Skip to main content

Kraków-10 lipca 2018 r. "O Polsce przy Krzyżu".

10.VII.2018 r. przy Katyński Krzyżu,u stóp wawelskiego wzgórza,w przeddzień pamiętnej rocznicy "Rzezi Wołyńskiej" modlono się za Ofiary ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców na ludności cywilnej pochodzenia polskiego,zamieszkujących tereny południowej i wschodniej Małopolski.Spotkania modlitewne organizowane są przez Zakon Rycerzy Jana Pawła II.Relacja TV-Stefan Budziaszek.