Przejdź do treści

Komisja Śledcza - Amber Gold (przesłuchania Józefa Dębińskiego i Violetty Góreckiej)Komisja Śledcza - Amber Gold - 16 lipca 2018 r. cz. 1 i 2.

Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold

1. Przesłuchanie Józefa Dębińskiego, syndyka masy upadłości Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.

2. Przesłuchanie Violetty Góreckiej, byłej Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, wezwanej w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.