Skip to main content

IPNtv: Prezentacja albumu Łukasza Kobieli „August Hlond 1881–1948”

- Za mało jest pamięci o tej wybitnej postaci, dlatego IPN przywraca pamięć o kard. Auguście Hlondzie. Był to człowiek o talencie organizacyjnym, charyzmatyczny intelektualista – powiedział prezes IPN dr Jarosław Szarek na prezentacji albumu Łukasza Kobieli „August Hlond 1881–1948” w Domu Arcybiskupów Warszawskich 29 maja 2018 r.

Spotkanie poświęcone albumowi „August Hlond 1881–1948”, wydanemu przez IPN, rozpoczął kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, który podkreślił, że to „piękna i potrzebna publikacja”. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny kard. Augusta Hlonda, papież wkrótce ma podpisać dekret o heroiczności cnót najwybitniejszego polskiego salezjanina, jak określa Augusta Hlonda w przedmowie do albumu arcybiskup metropolita krakowski Marek Jędraszewski. Publikacja ukazała się w siedemdziesiątą rocznicę śmierci duchownego, zawiera siedemset zdjęć, z czego 400 wcześniej niepublikowanych.