Skip to main content

Orwell – adwokat rzeczywistości? Między literaturą a polityką

Spotkanie Teologii Politycznej (7.08.2018) z udziałem:
➤ Piotra Graczyka
➤ Piotra Goćka
Spotkanie poprowadził Jakub Pyda.

Rok 1984” i „Folwark zwierzęcy”? Nie tylko! George Orwell nie jest wyłącznie twórcą dwóch dzieł, które zdobyły rozgłos na całym świecie. To także niezwykle przenikliwy obserwator życia społecznego, komentator polityczny i artysta proponujący pewien model zaangażowania w sprawy wspólnotowe. Bez ideologicznej zaciekłości, za to w sposób rzetelny, korzystając z pełnego wachlarza argumentów, poszukuje prawdy o realiach kultury, polityki, władzy. Czy w ten sposób twórca literacki może okazać się adwokatem rzeczywistości? Obrońcą prawdy w jej blasku i cieniu?