Skip to main content

IPNtv Poznań: Zapal znicz pamięci - edycja 2018

X edycja akcji społecznej „Zapal znicz pamięci”. Zachęcamy do zapalenia zniczy pamięci w południe 14 października 2018 r. w miejscach egzekucji i terroru Niemców na ziemiach wcielonych podczas wojny do III Rzeszy.