NIEZALEŻNA TELEWIZJA DRUGIEGO OBIEGU - Platforma Wideo Gazety Polskiej

"Anatomia strachu"

Kanał YouTube: IPNtvPL

IPNtv: Promocja książki Anatomia strachu

Promocja książki Damiana Karola Markowskiego Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953. Studium zmian polityczno-gospodarczych. W dyskusji udział wezmą: prof. dr hab. Romuald Turkowski, prof. dr hab. Grzegorz Motyka oraz autor. Prowadzenie: dr hab. Jan Szumski.

Książkę poświęcono głębokim i radykalnym przemianom, które miały miejsce na terenie obwodu lwowskiego po II wojnie światowej. W krótkim czasie – niespełna władze sowieckie zdołały radykalnie zmienić obraz wielonarodowego i wielokulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza oraz – przede wszystkim – miasta Lwowa, przekształconego w główny ośrodek przemysłowy i polityczny Zachodniej Ukrainy.