Skip to main content

Pomoc dla Karakoush

Pomoc dla Karakoush 
… Prezentujemy spot promujący pomoc dla chrześcijańskiego miasta Karakusz.
Pomoc ofiarom terroryzmu niesie fundacja Orla Straż założona przez kmdr ppor. rez. Bartosza Rutkowskiego.
http://www.orlastraz.org

http://gadowskiwitold.pl/
wyspa prawdziwej wolności