Skip to main content

Wieczny ogień - animacja

Wieczny ogień - animacja na podstawie malowideł Stefana Norblina
„Wieczny ogień” to animowana baśń według Ramayany na podstawie malowideł Stefana Norblina zdobiących pałac maharadży w Jodhpurze w Indiach.
 
Film powstał w ramach projektu „Ożywiamy dziedzictwo” i nawiązuje do niezwykłej historii największego zbioru poloników w Azji oraz wybitnego przykładu sztuki pierwszej połowy XX wieku. 

W pałacu w Jodhpurze prowadzono prace konserwatorskie dzieł Norblina sfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Grupą polskich konserwatorów kierował Józef Steciński.

Produkcja: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA
Reżyseria: Piotr Janowczyk
Tekst na motywach Ramajany: Krzysztof Chimkowski
Opieka merytoryczna: Agnieszka Kasprzak
Animacja: Damian Galiński
Udźwiękowienie: Studio Soundtropez

Głosów użyczyli
Rama: Jacek Rozenek
Sita: Olga Omeljaniec
Narrator: Miłogost Reczek