NIEZALEŻNA TELEWIZJA DRUGIEGO OBIEGU - Platforma Wideo Gazety Polskiej

Śp. Piotr Pawłowski - Laureat Nagrody Specjalnej Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”

Kanał YouTube: Prezydent.pl

W uznaniu wybitnych zasług i dokonań obejmujących swym wymiarem więcej niż jedną kategorię Prezydent RP zdecydował o przyznaniu dodatkowej Nagrody Specjalnej śp. Piotrowi Pawłowskiemu.

Śp. Piotr Pawłowski – twórca i prezes Fundacji Integracja i Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, działacz społeczny, pracujący na rzecz likwidacji barier architektonicznych, cyfrowych, społecznych i prawnych.

Prezydent wskazał podczas wtorkowej gali, że zmarły w październiku Piotr Pawłowski był jednym z członków kapituły nagrody. 

– Dziękuję jego małżonce, pani Ewie Pawłowskiej, że jest dzisiaj z nami. Pan Piotr miał niezwykle życie, jako człowiek dotknięty niepełnosprawnością zrealizował niezwykłą misję. Jest wielką postacią – powiedział Prezydent. Zapowiedział, że „będzie prosił panią Ewę Pawłowską o rozważnie, czy przynajmniej jednej z nagród, czy to w kategorii człowiek, czy nagrody specjalnej, nie nadać na trwałe imienia pana Piotra właśnie po to, żeby zostawić ten widomy znak jego obecności wśród nas”.

Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” została przyznana po raz trzeci. Promuje ona postawy, działania i projekty obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. Celem jest wzmocnienie Rzeczypospolitej poprzez kreowanie patriotycznych postaw; wspieranie idei budowy społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie świadomości obywatelskiej, solidarności oraz budowanie kapitału społecznego; a także zachęcanie obywateli do czynnego uczestnictwa obywatelskiego i podejmowania aktywności na rzecz dobra wspólnego.

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda przekazał nagrodę (dyplom i statuetkę) na ręce Pani Ewy Pawłowskiej i Moniki Okrasy z INTEGRACJI.