NIEZALEŻNA TELEWIZJA DRUGIEGO OBIEGU - Platforma Wideo Gazety Polskiej

Nowy Klub Parlamentarny "POKO" :)

Wicemarszałek Stanisław Tyszka prowadzi obrady sejmu - 07.12.2018 r.