Skip to main content

Mateusz Morawiecki wygłosi exposé. Zwrócił się z wnioskiem o wotum zaufania dla rządu