Skip to main content

Jak ją nazwiesz? Akcja Stowarzyszenia Twoja Sprawa

Weź udział w akcji Stowarzyszenia Twoja Sprawa na www.twojasprawa.org.pl. Współczesna pornografia promuje obrazy dehumanizujące i upadlające kobiety, przez co wpływa na ich wizerunek. Jest to przykład ekstremalnej seksualizacji i uprzedmiotowienia.