Skip to main content

Dr Rafał Brzeski: Antypolski pakt Niemców i Żydów

Radio WNET - Dr Rafał Brzeski: Szpieg CIA w Izraelu w latach 90. ostrzegał mnie przed antypolskim paktem Niemców i Żydów