Skip to main content

NASZ LAUREAT / U Vegi zło jest złem, a dobro dobrem. Nie ma propagandowej matrycy. Jest prawda.