Skip to main content

Tajemnice bezpieki - Dysfunkcje w Służbie Bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych

IPNtv: Tajemnice bezpieki - Dysfunkcje w Służbie Bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych
25 lutego - Daniel Wicenty: Zgniłe jabłka, zepsute skrzynki i złe powietrze. Dysfunkcje w Służbie Bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych – nowe ujęcie badań nad aparatem represji państwa komunistycznego – dyskusja z cyklu Tajemnice bezpieki. W dyskusji udział wzięli: dr hab. prof. ndzw. Mariusz Jędrzejko, dr Daniel Wicenty oraz Piotr Woyciechowski. Współczesna publicystyka i publiczne dyskusje na temat Służby Bezpieczeństwa pełne są uproszczeń i schematycznych ocen. Według jednych SB była organizacją niezwykle sprawną i wszechwładną, zdaniem innych – skorumpowaną jak cały system PRL. Daniel Wicenty włącza się do tej dyskusji, proponując ujęcie interdyscyplinarne, łączące badania historyczne z analizą socjologiczną. Opisuje różnorodne typy zjawisk, które można zbiorczo nazwać dysfunkcjami Służby Bezpieczeństwa, a następnie szuka odpowiedzi na pytanie, które z tych nich miały charakter strukturalny.