Skip to main content

Zobacz, czyj interes reprezentuje Platforma Obywatelska!


Nowy spot opublikowany przez PiS. 

Parlament Europejski przyjął na posiedzeniu plenarnym dyrektywę o ochronie praw autorskich zwaną w Polsce potocznie "ACTA 2". 348 europosłów było za, 274 przeciw, a 36 wstrzymało się od głosu. Dyrektywa została przyjęta bez poprawek. Oznacza to, że przegłosowane zostały kontrowersyjne artykuły 11. i 13., które znajdują się w dyrektywie.
Zgodnie z dokumentami PE, za dyrektywą opowiedzieli się europosłowie: Danuta Huebner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Julia Pitera, Marek Plura, Bogdan Zdrojewski i Tadeusz Zwiefka. Kilku nie wzięło udziału w głosowaniu, m.in. Jerzy Buzek i Dariusz Rosati, którzy mimo to napisali, że… popierają dyrektywę.