Skip to main content

Prof. Piotr Witakowski: Samolot rozerwała wewnętrzna eksplozja w powietrzu


Radio Wnet - prof. Piotr Witakowski - członek Podkomisji Smoleńskiej, były wykładowca w AGH