Skip to main content

Pobity przez policjanta idzie do więzienia! Niemcy nie.


Kilka dni temu rozmawiałem z Danielem. Jego apelacja została odrzucona, zawiadomienie otrzymał po rozprawie. Powołano biegłego do stwierdzenia autentyczności zamieszczonego filmu.

Salomonowe stwierdzenie wymiaru sprawiedliwości: ... na załączonych do sprawy filmach rzeczywiście nie widać, aby oskarżeni łamali prawo, lecz... „mogli złamać je wcześniej" Zeznanie jednego policjanta posłużyło do oskarżenia i skazania Daniela.