Skip to main content

Konstytucja 3 maja. „Jeden z zapisów jest do dziś cytowany na świecie”


- Świat niewiele wie o Konstytucji 3 maja, ale jeden z jej zapisów jest przytaczany jako wzór w podręcznikach wychowania obywatelskiego na całym świecie – ocenia prof. Andrzej Chwalba.