Przejdź do treści

Afera Amber Gold. Raport końcowy z prac sejmowej komisji śledczej


Afera Amber Gold. Raport końcowy z prac sejmowej komisji śledczej.
- Za miesiąc będziemy głosować zarówno poprawki oraz całość raportu - powiedziała Wassermann. Jak dodała, ocena instytucji państwowych zawarta w raporcie "jest w największej części krytyczna". - Są tylko dwie instytucje, które możemy ocenić pozytywnie lub pozytywnie z pewnymi uwagami, natomiast większość z tych ocen jest bardzo zła - zaznaczyła Wassermann. Te dwie instytucje ocenione pozytywnie to Ministerstwo Gospodarki oraz Komisja Nadzoru Finansowego. Pozostałe, jak mówiła, działały "w sposób zły albo nawet krytyczny". - Do instytucji najgorzej ocenionych należy np. prokuratura - wskazała. Zgodnie z ustawą o sejmowej komisji śledczej, jej przewodniczący przygotowuje i przedstawia komisji projekt stanowiska w badanej przez komisję sprawie. Do tego stanowiska członkowie komisji mogą zgłaszać poprawki. Ostatecznie swój końcowy raport komisja przyjmuje w drodze uchwały. Przedstawiciele klubów PO-KO, Nowoczesnej i PSL nie wykluczyli, że po zapoznaniu się z raportem będą zgłaszać do niego poprawki.