Skip to main content

Budowa autostrady A1 pod Częstochową na ukończeniu

Film z przelotu dronem nad budowanym fragmentem A1. W ramach zadania: Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, odcinek I węzeł Woźniki (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła) wybudowany został 15,15 km odcinek autostrady. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego. Przebiega przez powiat lubliniecki i tarnogórski, obszary administracyjne miasta Woźniki oraz gmin Miasteczko Śląskie i Ożarowice. Autostrada przebiega głównie po terenach niezurbanizowanych leśnych (teren Woźnik, teren gminy Miasteczko Śląskie), terenach użytkowanych rolniczo oraz częściowo zurbanizowanym o przeważającej niskiej rozproszonej zabudowie. Budowana autostrada przebiega również przez teren Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach. Planowany termin zakończenia budowy to koniec sierpnia 2019