Przejdź do treści

„Żyd-Polak” czyli stracona szansa na polską żydowskość / Semka, Kaszczyszyn, Mrzygłód, Mirowski


Dyskusja z cyklu „Warszawa Dwóch Powstań”

Pomimo antysemickiego bagażu lat 30. i stopniowego wypychania Żydów poza obręb polskiej wspólnoty politycznej, to właśnie wówczas narodził się kulturowy fenomen Żyda-Polaka. To wtedy tysiące młodych Żydów wbrew wszystkiemu nadal utożsamiało się z polskim państwem. Rozwój tej unikatowej tożsamości został jednak szybko przerwany przez okrutne prądy historii. Obowiązującą do wybuchu wojny – wprawdzie nie bez licznych nierówności – kategorię obywatelskiej przynależności do państwa, w brutalnych warunkach okupacji coraz wyraźniej wypierać zaczął model polskości rozumianej w ujęciu etnicznym. Dziś, 80 lat od wybuchu II wojny światowej zapomniany model "Żyda – Polaka" zasługuje na ponowne opowiedzenie.

Pretekstem do dyskusji był 53 nr "Pressji" pt. "Żyd-Polak".

Goście:
Piotr Kaszczyszyn - redaktor naczelny klubjagiellonski.pl, współredaktor naczelny „Pressji”, członek Klubu Jagiellońskiego. 
Izabela Mrzygłód - historyczka, redaktorka działu recenzji książkowych w „Kulturze Liberalnej”.
Piotr Semka - publicysta „Do Rzeczy” i „Historia Do Rzeczy”, członek Rady przy Muzeum II Wojny Światowej.
Prowadzenie:
Mikołaj Mirowski - historyk, publicysta, Muzeum Historii Polski, współpracownik Forum Żydów Polskich. 

9 maja 2019 r.
Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego