Skip to main content

Rozmowy Kresowe - szlak Sobieskiego

Paweł Rakowski rozmawia z historykiem i miłośnikiem kresów - Ryszardem Czarnowskim