Skip to main content

Wykład Franciszka Longchamps de Bérier w ramach Belwederskiej Szkoły Letniej

Wykład ks. prof. dr. hab. Franciszka Longchamps de Bérier w ramach Belwederskiej Szkoły Letniej: „Prawo a bezprawie – perspektywa prawa rzymskiego”.
Więcej o projekcie: https://www.prezydent.pl/kancelaria/bsl/