Skip to main content

Michał Rachoń - Polityka energetyczna Unii Europejskiej


Michał Rachoń - Debata Jedynki 30.07 - Polityka energetyczna Unii Europejskiej

Centralnym elementem europejskiej polityki energetycznej są różnorodne środki ukierunkowane na stworzenie zintegrowanego rynku energii oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii i stabilnego sektora energetycznego.

Unia Europejska zmuszona jest sprostać wielu wyzwaniom w dziedzinie energetyki związanym na przykład ze zwiększającym się uzależnieniem od importu, niedostateczną dywersyfikacją, wysokimi i niestabilnymi cenami energii, rosnącym ogólnoświatowym popytem na energię, zagrożeniem bezpieczeństwa krajów produkcji i tranzytu, rosnącą groźbą zmiany klimatu, niskim tempem postępów w zakresie efektywności energetycznej, wyzwaniami związanymi z rosnącym wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii, potrzebą większej przejrzystości rynków energii oraz ich dalszą integracją i wzajemnymi połączeniami.

Goście: Jakub Wiech, autor książki "Energiewende. Nowe niemieckie imperium", Paweł Sałek, Kancelaria Prezydenta RP oraz Cezary Gmyz, korespondent TVP z Niemiec.