Skip to main content

Debata Ribbentrop i Mołotow – podpalacze świata z woli Hitlera i Stalina

IPNtv: Debata Ribbentrop i Mołotow – podpalacze świata z woli Hitlera i Stalina
23 sierpnia (piątek), godz. 11.00

Debata o pakcie Ribbentrop-Mołotow z okazji Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych.

W dyskusji wzięli udział:

• prof. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska (Warszawa)

• prof. Michael Jonas (Hamburg)

• prof. Włodzimierz Niewieżyn (Moskwa)

Moderator:

• dr Paweł Kosiński (BBH IPN)

 
Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych został proklamowany przez Parlament Europejski w 2008 r. Uroczyste obchody tego dnia zostały po raz pierwszy zorganizowane w 2011 r. w Warszawie. Podpisano wówczas „Deklarację Warszawską”, której sygnatariusze zwrócili uwagę na konieczność podtrzymywania w pamięci Europejczyków zbrodniczych konsekwencji działań reżimów totalitarnych i wezwali Unię Europejską do badania oraz gromadzenia dokumentacji związanej z tymi zbrodniami.

Data obchodzenia Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych jest nieprzypadkowa – 23 sierpnia w 1939 r. ministrowie spraw zagranicznych III Rzeszy i ZSRS, Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow, podpisali w Moskwie układ, który przesądził o wybuchu wojny, co było równoznaczne z kolejnym rozbiorem ziem polskich. Najważniejszą częścią porozumienia dwóch totalitarnych państw był dodatkowy, tajny protokół uzgadniający podział Europy Środkowo-Wschodniej (w tym Polski) na niemiecką i sowiecką strefę wpływów. Ustalenia te stanowiły zapowiedź ludobójczej polityki realizowanej w imię zbrodniczych idei – nazistowskiej i komunistycznej.