Skip to main content

Andrzej Duda do Michaela Pence'a.


Oświadczenie Prezydenta RP po spotkaniu z Wiceprezydentem USA.
Proszę przyjąć najserdeczniejsze podziękowania w imieniu całego polskiego społeczeństwa za to, że władze USA włożyły tak wiele trudu w to, byśmy mogli godnie obchodzić 80. rocznicę wybuchu II wojny św. – mówił Andrzej Duda do Michaela Pence'a.