Skip to main content

Kongres 590 - Czym jest Ogólnopolska Sieć Edukacyjna


Jan Przemyłski rozmawia z Bartłomiejem Klingerem - Zastępcą Dyrektora ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych NASK