Skip to main content

IPNtv: Przez Morze Czerwone - Rzeczpospolita Polska na Uchodźstwie 1945 - 1990

Zapraszamy do obejrzenia transmisji z promocji albumu IPN pt. "Przez Morze Czerwone. Rzeczpospolita Polska na Uchodźstwie 1945-1990". 

Rozmowę z dr. Tomaszem Łabuszewskim poprowadził dr hab. Patryk Pleskot.

Album przedstawia historię polskiej emigracji niepodległościowej w czterech płaszczyznach. Ukazuje postacie 6 prezydentów RP na Uchodźstwie, działalność rządów emigracyjnych, Skarbu Narodowego, Rady Narodowej. Przypomina historię polskich partii politycznych działających na Zachodzie, SN, PPS, SP, PRW NiD, NGS, LNP. Wiele miejsca w albumie poświęcono aktywności społecznej polskich emigrantów, działalności w stowarzyszeniach kombatanckich i polonijnych, akcjom pomocowym dla pozostającego pod władzą komunistów kraju.

Równie ważną płaszczyzną ukazaną w prezentowanej publikacji jest kultura – będąca prawdziwym oknem na świat dla objętych komunistyczną cenzurą obywateli PRL. To setki tytułów prasowych, wydawnictw, tysiące publikacji naukowych, literatury pięknej. To działalność placówek naukowych, teatrów, galerii, muzeów, kultywujących tradycję Polski niepodległej.

Publikacja wydana w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Polska emigracja niepodległościowa 1945–1990.