Skip to main content

Kongres 590. Andrzej Kensbok, Dyrektor Naczelny ds. Projektów Strategicznych, KGHM Polska Miedź


Kongresu 590. Krzysztof Budka z Forum Polskiej Gospodarki rozmawia z Andrzej Kensbokiem, Dyrektorem Naczelnym ds. Projektów Strategicznych, KGHM Polska Miedź.