Skip to main content

Kongres 590 / Andrzej Kensbok, Dyrektor Naczelny ds. Projektów Strategicznych, KGHM Polska Miedź

Kongresu 590. Krzysztof Budka z Forum Polskiej Gospodarki rozmawia z Andrzej Kensbokiem, Dyrektorem Naczelnym ds. Projektów Strategicznych, KGHM Polska Miedź.